Własciwości techniczne płytek

Poniżej kilka wytycznych płytek ceramiczbych /gresowych

Antypośligowość

 Właściwość powierzchni opisująca zdolność do zapobiegania poślizgnięciom; do wyrażenia tej właściwości zazwyczaj stosuje się jeden z wybranych parametrów:
  • klasę zdolności antypoślizgowej według oznaczeń– R9, R10, R11, R12, R13
  • klasę zdolności antypoślizgowej według oznaczeń– A, A+B , A+B+C
  • współczynnik tarcia

Samo badanie tej właściwości jest subiektywne a wynik często niepowtarzalny – nawet przy jednakowych warunkach pomiarowych, może być obarczony błędem; przy wyborze płytek należy kierować się indywidualnym odczuciem dla tej właściwości mając na uwadze docelowe miejsce zastosowania płytek; należy również pamiętać, że zazwyczaj płytki o większej antypoślizgowości będą trudniejsze w utrzymaniu czystości.

 

Płytka barwiona w masie


Płytka, której skład jest zabarwiony – zbliżony kolorystycznie do lica płytki, dając efekt jednorodnego produktu; barwione w masie mogą być zarówno płytki nieszkliwione, jak i szkliwione; dzięki barwionej masie estetyka płytek pozostaje nienaruszona nawet w trakcie ich intensywnego użytkowania – ewentualny defekt powierzchniowy nie jest tak widoczny jak w przypadku zastosowania standardowej technologii produkcji; dodatkowo układnie płytek barwionych w masie do tzw. rantu daje lepszy efekt wizualny

 

Płytka Gresowa


Płytki całkowicie spieczone o nasiąkliwości wodnej poniżej 0,5%; charakteryzują się wysoką gęstością i mrozoodpornością, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, jako okładzina podłogowa, ścienna i elewacyjna

 

Odporność  na ścieranie PEI


Parametr dotyczy wyłącznie płytek szkliwionych i opisuje jak wytrzymała na ścieranie będzie powierzchnia płytki podczas jej użytkowania; badanie polega na ścieraniu powierzchni płytki elementami ściernymi poddanymi ruchowi obrotowemu i ocenie wizualnej; w zależności od ilości obrotów przy których na powierzchni płytki pojawia się widoczna zmiana, nadawana jest jej odpowiednia klasa odporności na ścieranie; im większa liczba obrotów przy której widoczna jest zmiana, tym wyższa odporność na ścieranie – tym lepsze właściwości użytkowe i możliwość zastosowania płytek miejscach narażonych na intensywniejszą eksploatację

 

Scieranie wgłębne


parametr dotyczy wyłącznie płytek nieszkliwionych i opisuje jak wytrzymała na ścieranie będzie powierzchnia płytki podczas jej użytkowania; badanie polega na ingerencji w powierzchnię płytki w ściśle określonych przez normę warunkach oraz ocenie ubytku w objętości płytki; w przypadku tego parametru im niższy wynik tym lepsze właściwości odporności na ścieranie – tym lepsze właściwości użytkowe i możliwość zastosowania płytek miejscach narażonych na intensywniejszą eksploatację, takich jak na przykład ciągi komunikacyjne.

 

Płytki rektyfikowane


Jest to proces mechanicznej obróbki krawędzi płytek polegający na zeszlifowaniu ich do wymaganych wymiarów; płytki rektyfikowane można układać bez obaw o rozbieżności rozmiarowe; maksymalne rozbieżności w wymiarach pomiędzy płytkami rektyfikowanymi ograniczają się do dziesiątych części milimetra

 

Płytki strukturalne

 

Określenie dotyczy powierzchni płytek, które po procesie wypału nie są poddawane dodatkowej obróbce mechanicznej, a nierównomierna powierzchnia lica płytki formowana jest podczas procesu prasowania przy wykorzystaniu stempla strukturalnego; płytka strukturalna często naśladuje ukształtowanie powierzchni np. kamienia naturalnego, lub jest symetrycznym wzorem, dzięki któremu uzyskuje się wyższy parametr antypoślizgowy; zastosowanie struktury ma szczególny wpływ na podniesienie zdolności antypoślizgowej według DIN 51097 (tak zwana metoda bosej stopy), w przypadku której badanie przeprowadza się na mokrej powierzchni, a woda wpływająca w zagłębienia struktury nie tworzy na jej powierzchni równomiernego filmu co znacznie poprawia tę właściwość i umożliwia zastosowanie płytek w bardziej wymagających miejscach, np. mokre powierzchnie w okolicach basenów

 

Copyright

Copyright ©  2015 LUMIGO

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie